BEWONERSPORTAL | HTTPS://VERBRUIKINZIEN.BE

U wordt uitgenodigd voor dit portal via een e-mailbericht.

VIA DIT PORTAL HEEFT U :

– Inzage in uw persoonlijke gegevens.

– Inzage in uw dagelijkse meterstanden/verbruik verwarming.

– Inzage in alle opgelegde facturen, uw betalingen en openstaande saldo.

– Mogelijkheid tot directe online betaling van uw voorschotfacturen/eindafrekening 

(indien u betaalt via brieffactuur).

GEGEVENS :

Hier kunt u uw actuele bij ons bekende persoonlijke gegevens terugvinden. 

ACCOUNT :

Via uw accountgegevens kunt u uw e-mail adres en/of uw wachtwoord wijzigen. Dit wordt dan auto-
matisch aangepast in onze administratie.

FINANCIEEL :

Vanaf heden maken wij voor (de verzending van onze facturen) en ons debiteurenbeheer gebruik van een groot debiteurenbeheerplatform. Indien u betaalt per brieffactuur dan zult u voortaan deze enkel per e-mail ontvangen. In de e-mail zult u behalve de factuur ook een iDEAL-link aantreffen. Daarmee maken wij het verrichten van betalingen voor u als klant gemakkelijker. Daarnaast zult u in het geval dat de betalingstermijn van een factuur onverhoopt overschreden wordt (of een geïncasseerd bedrag gestorneerd wordt) daar automatisch een herinnering over ontvangen.

Via de functie financieel komt u in uw persoonlijk financieel overzicht. U kunt hier o.a. uw actueel maandelijks voorschotbedrag, uw bankrekeningnummer en uw debiteurnummer terugvinden. Als u op de link “checkinvoices.com  klikt dan komt u in uw persoonlijke financiële omgeving. Hier vindt u dan een overzicht van enkel de nog openstaande facturen. Door op de facturen te klikken kunt u de betaling(en) gaan uitvoeren.

Onder “tijdlijn” heeft u de mogelijkheid een bericht te versturen aan VWV. Hier kunt u bv. aangeven om de brieffacturen ook per post te blijven ontvangen. 

Rechts onder “Payt meldingen” kunt u een overzicht vinden van alle opgelegde facturen en de status hiervan. Door op een status te klikken komt u direct bij de betreffende factuur uit.

VERWARMING:

Via deze functie komt u in uw persoonlijk meterstandenoverzicht. De meterstand van uw warmtemeter (en/of warm tapwatermeter)  wordt in het begin van elke maand op afstand uitgelezen. U ziet linksboven bij meters uw meternummer en de laatst uitgelezen meterstand. In de grafiek rechts kunt u het verloop zien van de meterstand gedurende het stookseizoen. Onderaan wordt  uw warmte- en/of warm tapwaterverbruik per maand grafisch weergegeven.

OM ONDERSTAANDE PORTALS TE KUNNEN BEZOEKEN:  

Dient u over een door ons verstrekte inlog naam en code beschikken.